Uczniowie już po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym  LEPSZA SZKOŁA, wzięli udział w programie Sesje z plusem.

Projekt LEPSZA SZKOŁA jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Ma na celu badanie efektywności nauczania. Sesje z plusem dają możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów.

Klasy pierwsze w ostatniej sesji uzyskały w skali staninowej stopień 8 – bardzo wysoki, natomiast  klasy drugie – stopień 7 –wysoki.

certyfikat_szkolny

Zespół matematyków:

Edyta Janda, nauczyciel matematyki i chemii

Joanna Błachowska, nauczyciel matematyki

Joanna Baryła, nauczyciel matematyki

Beata Rudnicka- Szyba, nauczyciel matematyki