20 maja 2015r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. K .I. Gałczyńskiego w Krakowie odbył się Turniej Jednego Wiersza „O laur Jubilata” zorganizowany w ramach Jedenastego Spotkania Młodych Poetów Krakowa.Podczas finałowej gali swoje wiersze prezentowali uczniowie małopolskich gimnazjów i liceów, a ich utwory zostały wydrukowane
w okolicznościowym Almanachu. Jury w składzie:Elżbieta Zechenter- Spławińska(poetka, prozaik), Krzysztof Lisowski (poeta, krytyk literacki), Włodzimierz Jurasz (dziennikarz)
i Danuta Czopik (dział imprez MDK)po wysłuchaniu 30 wierszypostanowiło przyznać Zuzannie Radek NAGRODĘ GŁÓWNĄ.  Cieszy nas fakt, że twórczość Zuzanny została doceniona po raz kolejny i z takim wynikiem. Zwycięski wiersz, jest przykładem twórczości odartej z nadmiaru i przepychu estetycznego i charakteryzuje się ekonomią słów. To właśnie doświadczenie czytelnika dyktuje znaczenie wiersza. Jednym słowem: mniej znaczy więcej.Więc każdy z nas może go w zupełnie inny sposób interpretować. Mamy nadzieję, że sukces naszej uczennicy będziedla Was wspaniałą motywacją do zaprezentowania swojej poezji
w kolejnych konkursach.

IMG_0243

„Wyzwaniem dla mnie stał się postulat Juliana Przybosia „najmniej słów” – maksimum znaczeń i wyobrażeń”. Dlatego też poetycki minimalizm dominuje ostatnio w mojej twórczości”. Zuzanna Radek


***
Wodzę palcem
Po Twojej twarzy
Szukam dolin i gór
Dorzeczy, jezior i rzek

Lecz Ty masz gładką skórę
Niczego więc nie widziałaś

Wodzę palcem jak po lustrze
I szukam jakiś zmian

Radek Z.: *** . [W]: Almanach Turnieju Jednego Wiersza O laur Jubilata. Kraków:Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego. 2015, s. 33.

 

GRATULUJEMY !!!

turniej jednego wiersza Radek (2)

Aneta Pietrzyk, bibliotekarz szkoły i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły

Agnieszka Korczak, koordynator KOSTKA MAGIS