W czwartek 10 maja uczniowie naszej Kostki wybrali się do aresztu śledczego przy ul. Montelupich, aby uczcić pamięć ojca Władysława Gurgacza – jezuity, który razem z innymi żołnierzami wyklętymi został rozstrzelany w dniu 14 września 1949 roku w krakowskim areszcie. W uroczystości wzięli udział m.in. ojcowie jezuici, siostry zakonne, delegacja KOSTKIoraz regionalny zespół folklorystyczny z Mydlnik. Odśpiewanopieśni maryjne i patriotyczne oraz odprawione zostało nabożeństwo majowe. Pod koniec uroczystości wszyscy udali się w miejsce rozstrzelania ojca Władysława i pomodlili się za pomordowanych modlitwą różańcową. Na koniec odczytano nazwiska wszystkich żołnierzy wyklętych, którzy zostali rozstrzelani w areszcie na Montelupich. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Magdalena Bąk klasa 1 D

O. Jakub Śpiewak SJ – katecheta oraz opiekun SU

Zobacz zdjęcia