Zapraszam uczniów KOSTKI do udziału w „Szkolnym konkursie wiedzy o zasadach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym” w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 1500.

Test konkursowy składa się z pytań obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

       Zgłoszenia do konkursu (do 23 marca) przyjmuje i szczegółowych informacji udziela nauczyciel zajęć technicznych Zbigniew Hanusiak.

Zbigniew Hanusiak, nauczyciel informatyki i zajęć technicznych