Dnia  23 stycznia 2015 r do naszj Kostki zawitało 48 uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Reprezentowali oni szkoły należące do dzielnicy I – Śródmieście czyli Katolickie Gimnazjum Św. Rodziny, Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Augustianek, Gimnazjum Sióstr Prezentek, Gimnazjum nr 7, Prywatne Gimnazjum nr 8, Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6, POSM im. Fryderyka Chopina, Spełeczne Gimnazjum nr 7 STO, Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym TSSP w Krakowie oraz Prywatne Gimnazjum nr 7.

SAM_0805

            KOSTKA również miała swoich reprezentantów na tym etapie konkursu w osobach Kingi Kmiecik i Kacpra Kucia , którzy w celu napisania prac konkursowych odwiedzili Gimnazjum nr 29.

            Przybyli uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami mieli możliwość obejrzenia naszej szkoły, sal lekcyjnych i nowoczesnych pracowni (m.in. biologicznej i chemicznej). Następnie rozpoczęli swoją 120 min. pracę nad rozwiązywaniem zadań konkursowych. Po ukończeniu pracy pełni wrażeń i emocji uczniowie wraz z nauczycielami zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez BRiPS oraz samorząd uczniowski. Byli pod wrażeniem miłej i ciepłej atmosfery panującej w KOSTCE. Kolejnym elementem wydarzenia była praca członków komisji konkursowej trwająca do późnych godzin popołudniowych.

             Składamy serdeczne podziękowania: Ojcu dyrektorowi P. Brożyniakowi, Panu dyrektorowi J. Rostworowskiemu, BRiPS, Samorządowi Szkolnemu, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tak ważnego dnia w KOSTCE.

 

Nauczyciele chemii:

 

Katarzyna Foltman, nauczyciel chemii

Edyta Janda, nauczyciel matematyki i chemii

O. Artur Niechwiej SJ – katecheta, nauczyciel biologii i chemii

Ks. Mateusz Kowalcze SJ, opiekun Koła Matematyczno-Chemicznego