Das war ein hell erleuchteterAbendim KOSTKA- Gymnasium!Mit den selbstangefertigtenLaternenzogen die Schüler, ihreEltern und Lehrer rund um die Schule. WiejedesJahr in Deutschland feierteauch KOSTKA Schule in Krakau den heiligen St. Martin mitbunten und strahlendenLaternen. NachdemUmzugwarteten auf unsleckerhafteMartinshӧrner und die Sage um den heiligen Martin. Eineschӧne Tradition , die auchnachvielenJahrhundertenihrenReiznichtverloren hat…

Wieczór 17-go listopada rozświetliły w Kostce światła lampionów na cześć św. Marcina z Tours. Święto obchodzone w Niemczech w dniu 11 listopada tradycyjnie związane jest ze światłem latarenek (Martinslaterne), smakiem rogali Marcińskich (Martinshӧrner) oraz pieczoną gęsią (Gänsebraten). Mimo, że zabrakło ostatniego składnika wieczór udał się znakomicie!

Na początku odbyły się warsztaty robienia lampionów, następnie wyruszyliśmy z gotowymi lampionami w pochód, na czele którego kroczył dumnie przybrany w czerwoną szatę św. Marcin, a po powrocie do szkoły czekały na nas przepyszne rogaliki, gorąca czekolada oraz prezentacja na temat bohatera wieczoru zakończona quizem z nagrodami.

Serdecznie dziękujemy uczniom za tak liczny udział( ok. 100 osób!) w obchodach św. Marcina, oraz wszystkim „dorosłym” za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wieczoru, zwłaszcza Pani Iwonie Porębie, Panom Marcinowi Cziomerowi i Ryszardowi Oprychowi, Państwu, Trybuła, Łuczak, Kowalczyk, Gil, Żareccy, Pietrzyk, paniMroczkowskiej,p. Jabłonka.

Einenschӧnen Dank und bisdann!

Ewa Klobassa – Zrencka , nauczyciel języka niemieckiego

Agnieszka Krupa, nauczyciel języka niemieckiego

  Zobacz zdjęcia