W dniu 19 listopada 2014r. (środa) w godz. 17.00-18.30 serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów naszych uczniów do KOSTKI na wykład „Rozwój emocjonalny nastolatków”. Spotkanie poprowadzą specjaliści z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W trakcie jego trwania będzie możliwość dopytania prowadzących o ważne dla Państwa kwestie dotyczące specyfiki okresu dorastania, trudnych zachowań młodzieży i sposobów radzenia sobie z nimi.

nastolatki

http://www.akademiaprince.com.pl/wplyw-sportu-na-rozwoj-nastolatka/

Aneta Pietrzyk, bibliotekarz szkoły i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły