W dniu 28 października br., z inicjatywy Rady Rodziców oraz Biura Promocji i Rozwoju Szkoły gościł w Kostce st. asp. Michał Podolecki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który wygłosił prelekcję dla rodziców na temat „Bezpieczeństwa i demoralizacji młodzieży”. Dzięki tej prezentacji rodzice dowiedzieli się od czego zaczyna się demoralizacja, jakie są jej przejawy, jakich czynów karalnych najczęściej dopuszczają się nieletni sprawcy. Kluczową informacją było przedstawienie trybu postępowania Policji w przypadku zatrzymania nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny.

KMP logo

Pan Michał przestrzegał także rodziców, aby zwracali większą uwagę na to, jakie strony internetowe odwiedzają nasze dzieci. Największe zainteresowanie wzbudził jednak temat bankomatów i kart płatniczych czyli przestępstwa skimmingu.

Spotkanie zorganizowane w dwóch grupach o godz. 17.00 dla klas pierwszych i o 17.45. dla klas drugich i trzecich wzbudziło ogromne zainteresowane rodziców. Frekwencja osób na tym spotkaniu wyraża nadzieję, że warto spotykać się i poruszać tematy dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, ze temat niniejszego spotkania pobudzi rodziców do refleksji, jak być czujnym i jeszcze skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Przewodnicząca Rady Rodziców Magda Perłowska