Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie:

„10 WIZYT W KRÓLESTWIE SPRYTU”

http://matematyka-kobylka.strefa.pl/i/1291925676_145330330_1-chemia-matematyka-i-fizykaTanio-i-Skutecznie-bielany-1291925676.jpg

http://matematyka-kobylka.strefa.pl/i/1291925676_145330330_1-chemia-matematyka-i-fizykaTanio-i-Skutecznie-bielany-1291925676.jpg

Konkurs polega na rozwiązaniu 10 fantastycznych zagadek z naszego królestwa.

Każdy z WAS może w każdej chwili przyłączyć się do konkursu. Wystarczy tylko wziąć ze sobą trochę matematyki, włączyć logiczne myślenie i fantazję.

Treść zadań zostanie co tydzień (we wtorek) umieszczona na tablicy ogłoszeń „Kostka Magis” i na drzwiach klasy nr 206. Na wykonanie każdej zagadki masz 1 tydzień.

Rozwiązanie zagadki należy przedstawić na osobnej kartce i oddać nauczycielowi matematyki.

Za każdą poprawnie rozwiązaną zagadkę otrzymasz ocenę bardzo dobrą z matematyki, a za rozwiązanie wszystkich zadań- nagroda NIESPODZIANKA.

Zespół matematyków:

Edyta Janda, nauczyciel matematyki i chemii

Joanna Błachowska, nauczyciel matematyki

Joanna Baryła, nauczyciel matematyki

Beata Rudnicka- Szyba, nauczyciel matematyki