W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych warsztatów wchodzących w skład projektu „W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej”. Projekt ten prowadzony przez Instytut Wschodnich Inicjatyw adresowany jest do młodzieży z czterech szkół małopolski: z Żegociny, z Wieliczki oraz dwóch z Krakowa w tym Kostka Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.

Logo_podluzne_Globalna_Azja

Sam projekt polega na przeprowadzeniu czterech warsztatów dla młodzieży, a po ich ukończeniu realizacji gry szkolnej oraz seminarium podsumowującego zdobytą wiedzę.

Tematyka spotkań:
9.10.2014 – Mapa problematyki Azji Centralnej
16.10.2014 – Problematyka wodna i klęski żywiołowe
30.10.2014 – Różnorodność etniczna i kulturowa
6.11.2014 – Emigracja zarobkowa i gospodarka

Sam projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2014 roku pod nazwą „Edukacja Globalna w Małopolsce” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO).

Pasek_logotypowy

Szymon Tarkowski, nauczyciel geografii

 

 

Zobacz zdjęcia