Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w Konkursie Ortograficznym „Ortografia i biografia”, który odbędzie się 11 września 2014r. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

stare_pioro

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Ortografia i biografia

 1. Założenia ogólne:
 • Konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
 • Organizatorem jest KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
 • Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrekcja KOSTKI.
 • Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla zwycięzców, które zostaną wręczone w Dniu Patrona Szkoły, tj. 18 września 2014r.
 1. Cele konkursu:
 • Celem Dyktanda jest zapoznanie się / lub poznanie życiorysu Patrona Szkoły, propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów KOSTKI, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu.
 • upowszechnianie kultury języka wśród uczniów;
 • bogacenie języka ojczystego;
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem polskim;
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
 1. Założenia organizacyjne:
 • Udział w konkursie biorą wszyscy uczniowie klas pierwszych;
 • Dyktando odbędzie się 11 września 2014 r. podczas lekcji;
 • Termin ogłoszenia wyników: 18 września 2014 r.

 

Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiegoKatarzyna Kowalczyk, nauczyciel języka polskiego oraz opiekun SU