Oczywiście, chodzi o badanie kompetencji uczniów klas I i II w naszej szkole. Od pierwszej klasy przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego w klasie III. Wcześniejsze, bo już, od pierwszej klasy sprawdzanie wiedzy i umiejętności, w formie bardzo zbliżonej do egzaminu, pozwala na wyrabianie właściwych nawyków i doświadczeń organizacyjnych, ale przede wszystkim, umożliwia formułowanie wniosków do dalszej pracy dla uczniów i nauczycieli.

O wynikach (procentowych), z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej, informujemy listownie rodziców. W liście, na wykresie umieszczony zostaje wynik uzyskany przez ucznia. Opis wykresu, pozwala zorientować się rodzicowi, jak pracuje jego dziecko i szkoła. Ważne jest to, że im wcześniej mamy takie doświadczenia, tym skuteczniej możemy uzupełniać braki i utrwalać to, co się nam wspólnie udaje i z czego możemy być zadowoleni. Nasi uczniowie rzetelnie i poważnie potraktowali badanie, dlatego przebiegło ono sprawnie, zgodnie z wcześniejszym scenariuszem. Warto zatem obejrzeć naszych uczniów w kompetencyjnej akcji…

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

  

 Zobacz zdjęcia