Dnia 15 kwietnia 2014 r. 25 uczniów KOSTKI przystąpiło do I etapu Konkursu Ortograficznego. Zmierzyli się oni z dyktandem i zadaniami sprawdzającymi znajomość zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i poprawności językowej. Zgodnie z Regulaminem Konkursu do II etapu przeszli uczniowie, którzy uzyskali z zadańco najmniej 80% punktów, tzn. 78, a w dyktandzie nie popełnili więcej niż 3 błędy ortograficzne.

plakat

Autor: Igor Majerczak I E

Oto lista uczestników II etapu konkursu, który odbędzie się 13 maja 2014 r. (wtorek) na 5 godzinie lekcyjnej w sali 110:

NAZWISKO i IMIĘ

KLASA

LICZBA PUNKTÓW

Bubka Barbara

1c

85

Chudzińska Sylwia

3a

82

Fijołkowska Karolina

1c

78

Kramarz Natalia

1d

78

Małysa Iwona

3a

83

Nawrot Maria

1c

85

Pachota Karolina

1a

87

Romejko Dominik

3a

82

Sepielak Anna

1a

82

Śmigla Tomasz

2a

91

Wiecheć Weronika

1c

86

Wiśniewska Agnieszka

1e

86

Wiśniewska Aleksandra

1e

87

Wojciechowska Emilia

1a

84

W II etapie zostanie wyłoniony Mistrz KOSTKI.

Zapraszamy!

Anna Zdanek

Katarzyna Kowalczyk

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego

 

Katarzyna Kowalczyk, nauczyciel języka polskiego oraz opiekun SU