Wielkanoc 2014

Chrystus Zmartwychwstał!Jezus Zmarchwystały

A więc żyje! Chrześcijanie dając świadectwo w Zmartwychwstanie Jezusa od dawna witają się w Niedzielę Wielkanocną pozdrowieniem „Chrystus Zmartwychwstał!” na które, pada odpowiedź „Prawdziwie z martwych postał”.

W Wielki Piątek papież Franciszek, cytując Ojca Kościoła, z mocą wypowiedział słowa: „Zło nie będzie miało ostatniego słowa, lecz miłość”. Właśnie tą Miłością ukochał Bóg Ojciec swojego Syna Jezusa. Moc tej Miłości pozwoliła Jezusowi wziąć krzyż naszych ludzkich okrucieństw na swoje ramiona. Każdy z nas jest zaproszony, aby poznać i doświadczyć tej Miłości, spotykając Jezusa. Dzięki temu będziemy zdolni do życia pięknego w prawdzie i w wolności.

Wszystkim drogim i kochanym Uczniom z ich Rodzinami oraz Pracownikom i Przyjaciołom KOSTKI życzę daru spotkania Zmartwychwstałego Jezusa i doświadczenia Miłości Boga Ojca.

o. Paweł Brożyniak SJ

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.