Dnia 19 marca 2014 r. uczniowie klas drugich KOSTKI wraz z opiekunami: Edytą Jandą, Katarzyną Kowalczyk, Magdaleną Czajkowską i Anną Zdanek udali się do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „Balladyna”. Młodzi widzowie mogli zobaczyć, w jaki sposób świat fantastyczny współistniejący z rzeczywistym został przełożony na świat aktorów i lalek. Groteska to scena lalkowa i  interpretacja dramatu Juliusza Słowackiego w tej formie wywołała żywe dyskusje, a także  sprowokowała do rozważań nad przekazem teatralnym w ogóle.

KOSTKowicze znający treść i problematykę utworu mogli porównać oryginał z wizją reżysera teatralnego, który, korzystając  z artystycznego tworzywa teatru, wzmocnił wymowę „Balladyny”, gdzie  świat jest wielowymiarowy i nie sprowadza się tylko do realistycznego porządku prawdy i prawdopodobieństwa.

To niełatwe w odbiorze przedstawienie  było dla nas kolejnym ważnym doświadczeniem kulturalnym.

balladyna 032014

Balladyna
fot. Sebastian Strama
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Teatru Groteska.

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego