Projekt powstał na podstawie pomysłu pani Ewy Stadtmuller, która jest autorką  teksów przedstawień dla dzieci i młodzieży, poetką. Scenariusz przedstawienia zawierał oprócz dialogów, monologów również teksty piosenek do których należało napisać muzykę. Tą częścią przedsięwzięcia zajęła się pani Monika Bylica. To wieloletni nauczyciel Szkoły Muzycznej w Krakowie na ul. Basztowej. Otwarta na pracę z dziećmi jak również młodzieżą (w tym także akademicką) , opracowała muzycznie niejeden projekt tego typu realizując je również w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi („ Kucyki”). Pani Monika Bylica prowadzi także zajęcia rytmiczne w Samorządowym Przedszkolu nr 36 w Krakowie.

Tam też zaproponowała realizację scenariusza pt. „ZWIERZYNIEC PANA BOGA – CZYLI JAK TO BYŁO Z ARKĄ NOEGO?”. Do pracy nad przedstawieniem zostały zachęcone dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej „KOTKI”. Nauczycielki grupy V pani Magdalena Dudek i pani Anna Kozieł wyreżyserowały każdy etap projektu, który w efekcie został zaprezentowany w Gimnazjum Jezuitów im. Stanisława Kostki w Krakowie. Młodzież gimnazjalna niezwykle entuzjastycznie przyjęła „KOTKI” i ich przedstawienie… biorąc w nim czynny udział ( wspólne śpiewanie). Brawom i oklaskom nie było końca.Potem było też wspólne kolędowanie. „KOTKI” wróciły do przedszkola pełne nowych wrażeń i zadowolone z otrzymanych nagród- niespodzianek.

Magdalena Dudek

Zdjęcia