Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolędowaniu w języku angielskim i niemieckim w dniu 22 stycznia 2014r o godzinie 15.20 w Sali 201. Zgłoszenia do występów indywidualnych, grupowych i klasowych proszę składać do nauczycieli języków obcych. Zgodnie ze słowami znanej piosenki: „Śpiewać każdym może, trochę lepiej, lub trochę gorzej…”. Jednak dla tych najlepszych czekają nagrody.

You are welcome to take part in singing carols in English and German on 22 January 2014 at 15.20 in room 201. Applications for individual, group and class performances please send to foreign language teachers. In the words of well-known songs: ” Everybody can sing, a little better or a little worse …”. However, there are prizes for the best ones.

Am Nachmittag, den 22 Januar 2014 um 15.20 Uhr werden wir in Rahmen unseren Extrakursen die Weihnachtslieder auf Englisch und Deutsch singen. Wer von euch Lust hat, kann es natürlich mitmachen. Jeder kann doch singen! Diejenigen, die am schönsten singen, bekommen selbstverständlich die beste Note. Kommt und singt mit uns! Alle sind eingeladen.

Agnieszka Krupa, nauczyciel języka niemieckiego

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego

Paula Gorgoń-Fultyn,pedagog, nauczyciel języka angielskiego