W dniu 20 grudnia 2013 roku odbył się po raz 41 opłatek Szczepu „Czwartacy” działającego w Gimnazjum Kostka i Szkole Podstawowej nr. 123. Opłatek dla Szczepu przygotowała 4 Podgórska Drużyna Starszoharcerska „Parasol” im. K.K. Baczyńskiego działająca w Kostce.
Ciekawy program opracowała dh Joanna Derwisz Drużynowa 4 Pg. DSH., sprawy organizacyjne bardzo sprawnie przygotował dh Dominik Romejko. Zbiórkę poprowadziła jak zwykle pięknie Komendantka Szczepu pwd. Ewa Lech. Na zbiórkę oprócz członków 4 Pg. DSH działającej w Kostce przybyli także działający w SP 123 zuchy z drużynową dh. Sarą Zago, harcerze młodsi z drużynową dh. Karoliną Chrzan, wędrownicy prowadzeni przez dh. Jakuba Tastekina i goście: hm. Aniela Dąbrowska (komendantka Szczepu w latach 1979 – 1982), hm. Magdalena Migacz (instruktor Szczepu w latach 1982 – 2000), hm. Jerzy Klinik (założyciel Szczepu i jego Honorowy Komendant) oraz rodzice. Zebrani zostali podzieleni na zespoły, które aby godnie dostąpić zaszczytu przystąpienia do stołu wigilijnego musiały wykonać następujące zadania konkursowe: zapakować pięknie prezent, utworzyć z dostarczonych materiałów najdłuższych łańcuch na choinkę, namalować z zamkniętymi oczami Św. Mikołaja, odpowiedzieć na pytania Quizu świątecznego. Najwięcej punktów zdobył zespół I, ale wszyscy (ponieważ różnice punktowe były niewielkie) zostali uznani zwycięzcami. Potem wszyscy składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem i przystąpili do degustacji skromnego poczęstunku.
Opłatek zaszczycił swoją obecnością Dyrektor Gimnazjum Kostka Ojciec Paweł Brożyniak, który w niezwykle ciepłych słowach złożył nam życzenia świąteczne i noworoczne, wyrażając także nadzieję, że działalność Szczepu na terenie Gimnazjum będzie jeszcze bardziej owocna.

Szczep „Czwartacy” przekazał podczas uroczystej Wigilii w Gimnazjum na ręce Ojca Dyrektora dla całej szkolnej wspólnoty Betlejemskie Światełko Pokoju symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei związanej z narodzeniem Zbawiciela. Światełko zostało rozpalone od lampki oliwnej płonącej w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem przez skautów austriackich i przekazany skautom słowackim w katedrze św. Stefana w Wiedniu. Harcerze polscy otrzymali je od Słowaków w Zakopanem a my odpaliliśmy nasze światełko po uroczystej mszy św. celebrowanej przez Kardynała Stanisława Dziwisza w Bazylice Mariackiej.

Dołączamy do Światełka życzenia Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogosławieństwa Bożego w 2014 roku Ojcowi Dyrektorowi, Gronowi Pedagogicznemu, Pracownikom Technicznym Gimnazjum, wszystkim uczennicom i uczniom oraz ich rodzinom.
Czuwaj!
Z Bogiem!

Komendant hm. Jerzy Klinik