Organizacja akcji charytatywnych na stałe wpisała się w zwyczaje naszej szkoły.

Dzięki nim wychowawcy w sposób praktyczny pokazują, czym jest współpraca i działanie na rzecz potrzebujących. Obecnie zorganizowaliśmy w KOSTCE zbiórkę pieniędzy pod hasłem „KOSTKA dla Zambii”. Kilka tygodni temu nawiązaliśmy dialog z ojcami jezuitami pracującymi na misji w Zambii. Dowiedzieliśmy się, że miejscowa ludność usiłuje wznieść Kościół z cegły, gdyż poprzedni gliniany zawalił się i ludzie przez ponad rok nie mieli miejsca modlitwy. Największa trudność polega na zdobyciu środków na dach świątyni. Cały dach szacuje się na kwotę 1500 dolarów amerykańskich.

Na początku grudnia zakończyliśmy pierwszy etap zbiórki pieniędzy. Do tej pory udało się przekazać 604 zł. 12 stycznia planujemy kwestować na rzecz Zambii przed Kościołem Św. Barbary.

Bardzo liczymy na Państwa dobre serca! Pragniemy zaproponować przyłączenie się do naszej działalności. Jeśli ktoś ma ochotę dorzucić cegiełkę lub dachówkę do budowanego Kościoła, będziemy wdzięczni. Wspólnie nieśmy pomoc, wytchnienie i wiarę w drugiego człowieka!

Katarzyna Kowalczyk, nauczyciel języka polskiego

O. Jakub Śpiewak SJ – katecheta w KOSTCE