Już tradycją jest to, że do KOSTKI przyjeżdżają ważni, ciekawi i znaczący Goście, a wśród nich osoby zakonne związane z Towarzystwem Jezusowym. Również w tym roku szkolnym spodziewamy się Gości, którzy uświetnią i wzbogacą historię gimnazjum. W najbliższy piątek tj. 22 listopada, będziemy gościli liczną 24 osobową grupę, przedstawicieli jezuickiej edukacji z Europy oraz z Egiptu i Libanu.
Poczęstujemy Gości smacznym obiadem w szkolnej stołówce u Stasia i będziemy mogli pochwalić się KOSTKĄ, która po wakacyjnym remoncie pięknie się prezentuje. Oczywiście chcemy w pierwszej kolejności pokazać zwykły, normalny dzień pracy szkoły, ale zależy nam również na tym, żeby nasi Goście zawsze dobrze wspominali Kraków i wizytę w KOSTCE.

Zjazd Delegatów ds. edukacji średniej jezuickich szkół europejskich

Zjazd Delegatów ds. edukacji średniej jezuickich szkół europejskich w Krakowie 2013

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

 

 

„OPEN KOSTKA”
A tradition is that important, interesting and significant guests visit KOSTKA, among them people connected with the Society of Jesus. This school year we are also expecting guests who will honor and enrich the history of our junior high school. This Friday, November 22, we’ll host a group of 24 people, representatives of Jesuit education around the Europe.
We will treat guests to a tasty lunch in the school canteen “U Stasia” and we will be able to boast of KOSTKA, which after renovating during the holiday presents beautifully. Of course, first we want to show usual, normal day of school, but also we would like our guests to have always good memories of the visit in Krakow and in KOSTKA.

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego