43864412_1

Do 9 września będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”. Pomoc przysługuje rodzinom, których dochód nie pozwala na całkowite sfinansowanie książek oraz rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko. Szczegółowe zasady przyznawania tego świadczenia dostępne są pod adresem www.mops.krakow.pl. Pamiętaj o tym by zachować dowód zakupu!

Wysokość pomocy dla rodzin, które nie są w stanie samodzielne sfinansować zakupu wszystkich podręczników zależy od dochodu oraz szkoły, do której uczęszcza dziecko. Wynosi ona od 225 do 445 zł. Dla uczniów klas I dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł netto. Kryterium dochodowe dla uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej oraz uczniów klas II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klas II szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 456 złotych netto. W przypadku dzieci niepełnosprawnych dofinansowanie waha się od 225 do 770 zł, w zależności od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz książek, z których uczeń będzie korzystał.

Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczać uczeń. Druki będą wkrótce dostępne w szkołach, filiach MOPS oraz pod adresem: www.mops.krakow.pl, portaledukacyjny.krakow.pl .

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów dydaktycznych.

Źródło artykułu