Zajęcia przeprowadzone zostały 17 czerwca  dla pierwszych klas naszego gimnazjum. Niecodzienna forma zajęć zainteresowała i zachęciła  uczniów do pogłębiania może  nieco „nudnych” treści  . Szczególną atrakcją było prezentowane na żywo doświadczenie dotyczące procesu destylacji. Pokaz urozmaiciła prezentacja multimedialna, która w bardzo obrazowy sposób ukazała zagadnienia związane z ropą naftową, jej przeróbką i zastosowaniem. Zaproponowana przez prelegentki forma popularyzacji chemii z dużym entuzjazmem została odebrana przez naszych uczniów. Dzięki „lekcji z Orlenem” dostrzegli oni bezpośredni związek chemii z codziennym życiem. Uświadomili sobie, iż zwyczajna na pozór substancja chemiczna ma tak wszechstronnie zastosowanie w wielu dziedzinach

Edyta Janda, nauczyciel matematyki i chemii

 

Pomoc techniczna : Ryszard Oprych

17-tego czerwca odbyła się multimedialna lekcja chemii, pod  patronatem  PKN ORLEN. Prezentacja dotyczyła ropy – jej wydobycia, podziału ze względu na właściwości itp., a także gazu łupkowego. Sami mogliśmy się przekonać, jak „przerabia się ” ropę obserwując „na żywo” proces destylacji. Odpowiadając na pytania po prezentacji, można było wygrać  zabawny film o powstawaniu ropy naftowej.

Kinga Piwowarczyk I a

 

Zobacz zdjęcia