8 maja rozpoczęły się cotygodniowe wyjścia na wykłady z pokazami doświadczeń do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką nauczyciela fizyki Zdzisławy Rogozińskiej.
Drugi wykład odbył się 22 V i dotyczył elektrostatyki . Uczestniczyło w nim siedmiu uczniów klasy II A i B :Dominik Róg , Mateusz Frączek , Sebastian Grzesiak, Sebastian Sala, Damian Król, Klaudia Dudek i Magda Korinth.
Wykłady te w znakomity sposób poszerzają wiedzę uczniów, rozwijają zainteresowania i pobudzają do dalszych poszukiwań w świecie wiedzy.

Zdzisława Rogozińska, nauczyciel fizyki i matematyki

Dnia 22 maja 2013 roku wyszliśmy na wykład i pokazy z elektrostatyki. Siedzieliśmy w ławkach , jak studenci i patrzyliśmy, jak wykładowca pokazywał różne doświadczenia. Było to wszystko bardzo ciekawe, a zwłaszcza jak nauczycielka z liceum była proszona do uczestnictwa w doświadczeniu i jak jej włosy zostały naelektryzowane. Bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że będzie więcej takich wyjść.
Damian Król kl. IIb

Zobacz zdjęcia