W dniu 17 maja 2013 roku odbyła się w Gimnazjum Kostka uroczysta zbiórka i kominek z okazji odnowienia sztandaru Szczepu w 38 rocznicę jego wręczenia.
W zbiórce wzięli udział członkowie Szczepu oraz zaproszeni Goście. Zbiórka rozpoczęła się apelem. Kominek poprowadził założyciel Szczepu i jego długoletni Komendant hm. Jerzy Klinik, który przedstawił historię prokocimskiego harcerstwa (od 1911 roku) oraz Szczepu ZHP „Czwartacy” działającego od 42 lat w budynku szkoły Na Osiedlu „Na Kozłówce” przy ul. Spółdzielców 5. Śpiewano obrzędowe, stare i nowe piosenki harcerskie, bawiono się wspólnie. Kominek zakończyła we wspólnym Kręgu Komendantka Szczepu pwd. Ewa Lech

Komendant hm. Jerzy Klinik