We czwartek 18 kwietnia klasa 1a pod opieką wychowawczyni p. Edyty Jandy, oraz p. Łukasza Miłka i ks. Mateusza Kowalcze SJ, uczestniczyła w wykładzie i pokazach doświadczeń kriogenicznych odbywających się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W tematykę kriogeniki – dziedziny nauki zajmującej się badaniem i wykorzystywaniem właściwości substancji w niskich temperaturach – wprowadził nas inż. Zygmunt Wołek. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali tak spektakularne doświadczenia jak spalanie mieszaniny piorunującej wodoru i tlenu czy spalanie skroplonego gazu ziemnego. Wielką radość wywołały w uczniach właściwości prezentowanego ciekłego azotu.
Pokazy odbyły się z okazji 130 rocznicy skroplenia tlenu i azotu przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

Zobacz zdjęcia

Dwa dni później, 20 kwietnia w ramach Koła Matematyczno – Chemicznego, pod opieką p. Edyty Jandy i ks. Mateusza Kowalcze SJ, odbyła się kolejna wyprawaKOSTKI na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym dniu uczniowie zwiedzali pracownie laboratoryjne i badawcze oraz sprzęt używany przez pracowników Zakładu Chemii Nieorganicznej. Uczniowie na własne oczy zobaczyli jak wygląda laboratorium, w którym dokonuje się czasochłonnych syntez związków nieorganicznych, oraz jakim sprzętem (i możliwościami) dysponuje chemik.

Pan profesor, który nas oprowadzał, pokazywał nam różne laboratoria i pracownie chemiczne, a w nich ciekawe przyrządynp. wagi analityczne, służące do bardzo dokładnego pomiaru masy. Szczególnie ciekawym urządzeniem był spektrofotometr FT-IR, dzięki któremu uzyskiwaliśmy i analizowaliśmy widma oscylacyjne takich substancji jak etanol, woda destylowana, przykładowe związki nieorganiczne czy substancje obecne na naszych palcach.Wycieczka ta na pewno dla wszystkich była bardzo ciekawa i inspirująca. Mogliśmy zobaczyć jak w praktyce wygląda profesjonalne laboratorium chemiczne i jak pracują chemicy.

Michał Jastrzębski IA

W czwartek tj.18.04.kl. I A wyruszyła na wyprawę odkrywczą wraz z p. Jandą, p. Miłkiem oraz o. Mateuszem Kowalcze. Celem był Wydział Chemii UJ gdzie odbywały się obchody- 130 lecie skroplenia gazów trwałych tlenu i azotu przez profesorów UJ -K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego . Program przewidywał wykład na temat kriogeniki-Historia skraplania gazów – dr Ryszarda Lehmana , jak również cykl doświadczeń ( głównie z ciekłym azotem i suchym lodem). Śmiało można powiedzieć, że największą atrakcją był kontrolowany „wybuch” balonu wypełnionego „mieszaniną piorunującą”- tlenem i wodorem .
Ta „wizyta połączona z odrobiną adrenaliny „ było ciekawym urozmaiceniem lekcji chemii.

Kinga Piwowarczyk IA

Zobacz zdjęcia

Ks. Mateusz Kowalcze SJ, opiekun Koła Matematyczno-Chemicznego

Edyta Janda, nauczyciel matematyki i chemii