W ostatnich dniach lutego już po raz trzynasty odbył się Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, objęty honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem przedsięwzięcia była Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach oraz Gimnazjum w Niegowici. Celem konkursu było dostrzeżenie realnego zagrożenia życia na Ziemi, uświadomienie udziału człowieka w zaśmiecaniu naszej Planety, zrozumienie konieczności ochrony środowiska i uwrażliwienie na piękno otaczającego świata. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Pierwszym etapem konkursu był Turniej Wiedzy a drugim wybór najlepszych prac plastycznych, fotograficznych i literackich. Naszą KOSTKĘ w konkursie reprezentowali: Kinga Piwowarczyk i Paweł Dużyk z klasy 1A (prace plastyczne) oraz Kinga Kmiecik z klasy 1C (prace fotograficzne). Z dumą i ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w kategorii Gimnazjum drugie miejsce zajęła Kinga Kmiecik. W środę tj. 20 marca, w Ciemna Park Bonarka odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród oraz towarzyszące im występy uczniów ze szkół biorących udział w konkursie. Niespodzianką dla laureatów i opiekunów były także pokazy filmów edukacyjnych pod hasłem „Przestaw się na ekologię” w wersji interaktywnej. Bardzo serdecznie gratulujemy Kindze dużego talentu i wrażliwości w dziedzinie fotografii, a wszystkich uczniów KOSTKI zachęcamy do udziału w konkursie za rok.
A inspiracją dla wszystkich niech będą słowa Jana Pawła II:

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ

WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU

ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI,

ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.”

 

Magda Czajkowska, nauczyciel biologii

 

Zobacz zdjęcia