„… nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. (…) Niech to przesłanie rozchodzi się (…) na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. (…) Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, (…) z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

bł. Jan Paweł II Kraków- Łagiewniki 18.08.2002r.

„Róża dla Jezusa Miłosiernego”
Tańcem czcijmy Go!

Zostań Świadkiem Miłosierdzia uczestnicząc w wydarzeniu „Róża dla Jezusa Miłosiernego” organizowanym przez Diakonię Miłosierdzia na Rynku Głównym w Krakowie w Białą Sobotę 6 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.45.
Przeżywając Rok Wiary zapraszamy chrześcijan do wspólnego uczczenia Jezusa Miłosiernego tańcem, słowem i modlitwą. Chcemy poprzez nasze działanie przypomnieć o Święcie Miłosierdzia i zaprosić do udziału w nim w Sankturium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

NIE MOŻEMY PRZYJŚĆ NIEPRZYGOTOWANI!
Dlatego też:
1. Uczestniczymy w próbach tańca, które odbędą się w XV LO w Krakowie
al. Dygasińskiego 15 w dniach:
– 09.03 (sobota), godz. 10.30
– 16.03 (sobota), godz. 10.30
– 23.03 (sobota), godz. 10.30
Na próby przychodzimy z obuwiem zamiennym
2. Na Rynek przybywamy z żywą różą, którą obdarujemy przebywających tam turystów
i przechodniów zapraszając ich na Święto Miłosierdzia.

Więcej informacji na: www.milosierdzie.krakow.oaza.pl oraz na facebook’u.