7 lutego 2013r., świętowaliśmy Tłusty Czwartek. Z tej okazji przedstawiciele samorządu uczniowskiego KOSTKI w składzie: Marcel, Janek oraz Kuba wspólnie opiekunem samorządu ks. Kubą zorganizowali rozprowadzanie pączków. Szybko się okazało, że akcja się spodobała. W niespełna trzy godziny udało się sprzedać 150 pączków. W ten sposób do kasy samorządu wpłynęło 143 zł 50 gr. To pierwsza tego typu akcja, dzięki której zebrane środki zostaną wykorzystane na działalność samorządu uczniowskiego KOSTKI. Już niebawem ostatki i pierwszy bal karnawałowy w KOSTCE!

Klaudia Kudłacz, II B

Zobacz zdjęcia