Powoli dobiega końca pierwszy tydzień ferii. W czasie gdy uczniowie oddają się zimowemu szaleństwu, grono pedagogiczne wraz z dyrekcją w dniach 14-17 stycznia br., od godzin rannych do popołudniowych pracowało nad podniesieniem jakości kształcenia w Kostce, czyli uczynienia naszej szkoły magis. Nauczyciele, pracując w grupach, zastanawiali się nad kształtem i koncepcją arkusza informacyjnego oraz analizowali studium przypadku. Swoją pracę podsumowały zespoły, w tym zespół wychowawców i humanistyczny. Istotnym punktem spotkań było szkolenie z zakresu prawa oświatowego, które przeprowadził Pan Dyrektor Józef Rostworowski. W głębszym poznaniu i zdefiniowaniu problemów i wyzwań edukacyjnych bez wątpienia pomogły rozmowy i wymiana poglądów w czasie przerwy na kawę, a także wspólnego obiadu. Finałem czterodniowej pracy Rady Pedagogicznej było wyjście na kręgle. Zajęcia w terenie służyły nie tylko rekreacji i integracji, ale także wzmocnieniu sprawności fizycznej nauczycieli i dyrekcji. Dlatego wszyscy uczący w Kostce, „podładowawszy baterie”, już nie mogą doczekać się nowego semestru. Jednocześnie życzą uczniom owocnego i zdrowego wypoczynku w drugim tygodniu ferii.

Łukasz Miłek, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

 Zobacz zdjęcia