W Nowy Rok wchodzimy z nową akcją charytatywną. Tym razem pochylamy się nad głodnymi zwierzętami. Projekt poprowadzi nas dwoma równoległymi ścieżkami.

* Po pierwsze naszym celem jest zbiórka karmy dla psów i kotów (sucha lub w puszkach), potrzebne też będą stare koce, ręczniki, miski… Dzięki wspólnym staraniom uda się wspomóc wybrane krakowskie schronisko! Nie bądź obojętny! Okaż dobre serce! Zbiórkę prowadzimy do końca lutego. Wyżej wymienione rzeczy proszę przekazywać naszemu wychowawcy – Katarzynie Kowalczyk.

* Po drugie nie zapominamy również o pierzastych przyjaciołach na terenie naszej KOSTKI. W okresie zimowym dokarmiamy ptaki. W tym celu dwie grupy wpadły w wir zdrowej rywalizacji i własnoręcznie zbiliśmy na godzinie wychowawczej karmniki. Efekty naszej pracy można podziwiać / oceniać na załączonych zdjęciach.
Jednocześnie chcemy bardzo serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Józefowi Rostworowskiemu, że czynnie wspomaga nas we wszystkich działaniach i między innymi zorganizował zapas nasion. Jesteśmy również wdzięczni Panu Pawłowi Mice, który gościnnie przyszedł na naszą lekcję wychowawczą i wspomógł nas techniczną radą, jak fachowo wbijać gwoździe.
A my zgodnie z ustalonym grafikiem opieki nad „budkami”, obiecujemy o nie dbać – każdego dnia sprzątać i uzupełniać karmę 🙂

Organizatorzy – klasa I c

 

Zobacz zdjęcia