Zapraszam uczniów Kostki do udziału w konkursie  literackim o tytuł  „Złote Pióro Kostki”.

Temat pracy:

         „Był mroźny wieczór .Nie różniłby się od innych, gdyby nie to , że był to wieczór wigilijny.

Rozświetlone okna, blask lampek na choince i dobiegający gwar wywołał wspomnienia. Z zazdrością zajrzałem do okna sąsiadów. To co zobaczyłem…

Ostatnie zdanie jest początkiem Twojej opowieści .Otwórz „oczy swojej wyobraźni”.

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu , czekam na Ciebie w Kostce –Magis.

Termin składania prac: 7 stycznia 2013 r

Regulamin konkursu literackiego
„Złote Pióro Kostki”

Cele konkursu
1. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów oraz propagowanie ich twórczości.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum Kostka.
2. Prace muszą być pracami samodzielnymi, napisanymi w języku polskim , nigdzie niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich.
3. Uczestnik ma za zadanie napisać opowiadanie, związane z tematyką bożonarodzeniową.
4. Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.
5. Praca nie może być krótsza niż jedna strona formatu A4 zapisana czcionką Times New Roman o wielkości 12 punków drukowana jednostronnie.
Termin i miejsce składania prac.
Prace należy składać do dnia 10 grudnia 2012 w Kostce –Magis lub w czytelni .
Kryteria oceniania
• twórczy charakter utworu
• poprawność stylistyczna i językowa
• samodzielność i oryginalność
• estetyka pracy
Nagrody
1. Jury wybierze trzy najlepsze prace.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Zwycięzca otrzyma tytuł „Złotego Pióra Kostki”.
4. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie szkoły.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w niniejszym regulaminie, jeśli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Fragment listu króla Augusta o Stanisławie Kostce znajdujący się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Rzymie

   autor:Małgorzata Kuryłowicz