Rada Dzielnicy II Miasta Krakowa oraz Gimnazjum Nr 34 im. H. Sienkiewicza w Krakowie
organizuje Międzyszkolny konkurs plastyczny i literacki dla uczniów gimnazjów pt. „MOJE ULUBIONE MIEJSCE W PODGÓRZU”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
• TEMAT PRZEDSTAW W FORMIE PLASTYCZNEJ STOSUJĄC TECHNIKĘ : MALARSTWO, GRAFIKA
• PODAJ TYTUŁ PRACY I/LUB LOKALIZACJĘ MIEJSCA
• WYMIARY PRAC : od A5 do A2.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
• PRZEDSTAW HISTORIĘ ZWIĄZANĄ Z TWOIM ULUBIONYM MIEJSCEM W PODGÓRZU
• PRACA MOŻE DOTYCZYĆ NP. HISTORII MIEJSCA, OSÓB Z NIM ZWIĄZANYCH
• MAKSYMALNA OBJĘTOŚĆ – 2 STRONY A4 (czcionka Times New Roman 12)

DOTYCZY OBU KONKURSÓW
• WYMAGANE JEST PODANIE: IMIENIA, NAZWISKA, KLASY, SZKOŁY – do której uczęszcza uczeń, DANYCH OPIEKUNA –nr telefonu kontaktowego
• PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRACE INDYWIDUALNE
• PRACE MUSZĄ BYĆ SAMODZIELNE, NIGDY WCZEŚNIEJ NIEPUBLIKOWANE ANI NIEZGŁASZANE DO INNYCH KONKURSÓW
• NADESŁANE PRACE NIE BĘDĄ ZWRACANE I PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORÓW
• MOGĄ ZOSTAĆ OPUBLIKOWANE I ZAPREZENTOWANE JAKO MATERIAŁY POKONKURSOWE
• PRACE NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMAGAŃ NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

PROSIMY O PRZESŁANIE PRAC LUB DOSTARCZENIE OSOBISTE DO 15 LISTOPADA 2012 NA ADRES : GIMNAZJUM 34 im. H. Sienkiewicza, ul. POTEBNI 7, 30-537 KRAKOW, TEL./FAX 12-656-07-22
O TERMINIE WERNISAŻU POWIADOMIMY SZKOŁY TELEFONICZNIE.
OPIEKUN KONKURSU: MGR DOMINIKA WOŹNIAK, KOM.602-313-409

NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

Aneta Pietrzyk, bibliotekarz szkoły