Gimnazjum Na Kozłówce prowadzi rekrutację na rok szkolny 2012/2013

W dniu 30 maja 2012 została przegłosowana uchwała przygotowana przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa ws. likwidacji Gimnazjum nr 31 przy ul. Spółdzielców 5 w Krakowie. Gimnazjum nie będzie już prowadzone jak do tej pory przez samorząd miasta Krakowa. W dniu 31 maja 2012 r. Pan Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski zdecydował, że nowym zarządcą szkoły będzie Towarzystwo Jezusowe (Jezuici), posiadające wieloletnią tradycję i doświadczenie na polu edukacji. Gimnazjum Jezuitów będzie nadal szkołą rejonową, publiczną i bezpłatną.

Przypomnijmy w skrócie, jak do tego doszło, że zmienił się zarządca szkoły. W listopadzie 2011 r. w ramach procesu racjonalizacji wydatków w oświacie, Prezydent Miasta Krakowa ds. oświaty pani Anna Okońska-Walkowicz przygotowała listę szkół przeznaczonych do likwidacji. Wśród nich znalazło się również Gimnazjum Nr 31 ze względu na małą liczbę uczniów, oraz wysokie koszty utrzymania budynku szkolnego. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 74 uczniów zorganizowanych w 4 oddziałach , w tym 38 uczniów w klasach pierwszych, w szkole nie ma klas drugich i 34 uczniów w klasach trzecich. W budynku szkolnym jest 22 sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz stołówka. Uczniowie mają również do dyspozycji boiska ze sztuczną nawierzchnią. Koszt utrzymania ucznia w roku 2011 r. wynosił ok. 16 tys. zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia ok. 8 tys. zł.

W dniu 8 lutego 2012 r. została przegłosowana uchwała dotycząca zamiaru likwidacji szkoły. Poprawka dotycząca utworzenia zespołu szkół samorządowych nie uzyskała wymaganej ilości głosów. Swoją ofertę dotyczącą prowadzenia Gimnazjum złożyło Towarzystwo Jezusowe oraz Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego. Od marca do maja odbywały liczne spotkania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, oraz uczniów z przedstawicielem Towarzystwa Jezusowego. W kwietniu 2012 r. Rada Dzielnicy poparła uchwałą starania Towarzystwa Jezusowego. Otrzymało ono również poparcie Rady Pedagogicznej i Pracowników Administracji, oraz lokalnej społeczności. W maju odbyło się również wspólne spotkanie z przedstawicielami Jezuitów i Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego.

Oferta którą przedstawiło wybrane przez prezydenta miasta Krakowa Towarzystwo Jezusowe jest merytoryczna i rozwojowa dla edukacji młodzieży. Skupia się na wysokim poziomie wychowania i nauczania otwartym dla wszystkich, oraz inwestycjach pod kątem pomocy dydaktycznych, szkoleniowych oraz remontowych. Będzie to szkoła nowoczesna i otwarta na współpracę z lokalną społecznością oraz placówkami edukacyjno-wychowawczymi oraz sportowymi działającymi na terenie naszej dzielnicy. Szkoła która może dać obecnym Uczniom Gimnazjum nr 31, ich Rodzicom, Pracownikom Szkoły, jak również kandydatom do klas pierwszych poczucie stabilizacji na najbliższe lata i umożliwi im rozwój intelektualny, fizyczny i duchowy.

Jezuici planują również otwarcie za dwa lata liceum ogólnokształcącego a może nawet klasy o profilu techniczno-zawodowym, co na pewno wzbogaci ofertę edukacyjną na osiedlu Na Kozłówce. Będzie to również ciekawa alternatywa dla potencjalnych uczniów spoza rejonu.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

Grażyna Fijałkowska