Wymiana z Delft

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą Stanislas College z Delft w Holandii. Po wielu miesiącach przygotowań, wizycie przygotowawczej przedstawicieli hlenderskiej szkoły w KOSTCE podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy i organizacji pierwszych wymian uczniów miedzy naszymi szkołami:

Podróże kształcą – Kostka z rewizytą w Delft.

 

 

Młodzież z Holandii w KOSTCE