Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący: Oliwier Gawlik

Zastępca: Małgorzata Juszkiewicz

Pozostali członkowie: Inga Łach
Daniel Czerniawski
Helena Sabuda
Alicja Nowak


 

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
  • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły,
  • mobilizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  • organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
  • udział w pracach organizowanych przez Radę Rodziców (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).

  

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki