Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący: Jan Łuczak kl. 1C (liceum)

Zastępca: Helena Sabuda kl. 2d

Członkowie Samorządu:

Maciej Bednarczyk kl. 2h

Małgorzata Juszkiewicz kl. 3b

Oliwier Gawlik kl. 3f

Maciej de Junosza Załuski kl. 1A (liceum)


 

 

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
  • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły,
  • mobilizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  • organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
  • udział w pracach organizowanych przez Radę Rodziców (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).

  

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Agnieszka Szefer – Walas – nauczyciel języka polskiego

O. Tomasz Nogaj SJ