Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019

Przewodniczący: Jan Łuczak kl. 2C (liceum)

Zastępca: Jan Kołodziejczyk kl. 1A (liceum)

Członkowie Samorządu:

Jakub Pilarski kl. 2B (Liceum)

Maryla Tomaszek kl. 3g

Jarosław Krawczuk kl. 3b

Maciej Bednarczyk kl. 3h

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
  • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły,
  • mobilizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  • organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
  • udział w pracach organizowanych przez Radę Rodziców (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).

  

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Katarzyna Kowalczyk – nauczyciel języka polskiego

O. Krzysztof Jeleń SJ, Dyrektor ds. administracji