Rada Rodziców

 RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich Rodziców uczniów w kontaktach z: Organami Szkoły, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim, instytucjami pozaszkolnymi i innymi, które mogą przyczynić się do wspierania Rady w działaniach zgodnych z Regulaminem zamieszczonym w poniższym załączniku.

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

 

 Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

                     Przewodnicząca:             Magdalena Perłowska      (kl. 3e)
                     Wiceprzewodnicząca:    Bożena Urban                   (kl. 2c)
                     Skarbnik:                          Teresa Nowak                   (kl.  3e)
                     Sekretarz:                         Wanda Majkowska           (kl. 2f)
                     Członek Zarządu:             Piotr Bobowski                  (kl. 1c)

Komisja Rewizyjna

                     Justyna Liebest (kl. 2b)
                     Wacław Machowski (kl. 2a)

                    

Szanowni Państwo, budżet Rady zależy od wpłaty każdego Rodzica.

Wpłacane przez Rodziców składki są przeznaczane na potrzeby dzieci i szkoły: imprezy szkolne, wyposażenie pracowni przedmiotowych, księgozbiór, akcję szkolną „Jesteś głodny – przyjdź na zupę” i wiele innych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

img_0828

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

KOSTKA PUBLICZNE GIMNAZJUM JEZUITÓW RADA RODZICÓW

RACHUNEK BANKOWY

nr 37 1240 4650 1111 0010 6151 8514

 

Wszelkie spostrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną  na adres [email protected]
lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.

Przewodnicząca Rady Rodziców M. Perłowska

 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców – plik do pobrania