Rada Rodziców

 RADA RODZICÓW

UWAGA!!!

Najbliższe zebranie Rady rodziców odbędzie się 20 listopada 2019 r. o godzinie 18.00.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich Rodziców uczniów w kontaktach z: Organami Szkoły, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim, instytucjami pozaszkolnymi i innymi, które mogą przyczynić się do wspierania Rady w działaniach zgodnych z Regulaminem zamieszczonym w poniższym załączniku.

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca: Magdalena Perłowska II A LO
Wiceprzewodniczący: Anna Sereda I D
Skarbnik: Joanna Brandys I BG
Sekretarz: Aneta Mieszaniec III C
          

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Wojtoń I C, Dariusz Haluch II A LO

                    

Szanowni Państwo, budżet Rady zależy od wpłaty każdego Rodzica.

Wpłacane przez Rodziców składki są przeznaczane na potrzeby dzieci i szkoły: imprezy szkolne, wyposażenie pracowni przedmiotowych, księgozbiór, akcję szkolną „Jesteś głodny – przyjdź na zupę” i wiele innych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

img_0828

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów RADA RODZICÓW

RACHUNEK BANKOWY

nr 34 1240 4650 1111 0010 8599 7779

Wszelkie spostrzeżenia można przesyłać drogą elektroniczną  na adres [email protected]
lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.

Przewodnicząca Rady Rodziców M. Perłowska