Łucznicy KOSTKI w Więcławicach Starych

Posted by on 29 Styczeń, 2020

W pierwszy dzień ferii młodzież z KOSTKI miała okazję spędzić czas Więcławicach Starych, gdzie łucznicy KOSTKI trenowali na stadionie strzelanie do tarcz na większych dystansach. Młodzież miała także okazję odwiedzić zabytkowy rzymskokatolicki kościół parafialny, znajdujący się w Więcławicach Starych, w gminie Michałowice, w powiecie krakowskim. W tym kościele znajduje się obraz i figura św. Stanisława Kostki. Za wstawiennictwem tego świętego w 1678 ludzie zostali ocaleni od rozprzestrzeniającej się dżumy, zakaźnej choroby o ostrym przebiegu. Święty Stanisław Kostka to święty na wszelkie okazje.

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów