Kalendarium

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

w KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 04.09.2017r.

Spotkanie z rodzicami rozpoczynające rok szkolny 14.09.17/17:30

Święto Patrona Szkoły* – dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym

 

PAŹDZIERNIK

Dzień Komisji Edukacji – wybory do Samorządu Uczniowskiego – 12.10.17 (czwartek)

Wywiadówka 12.10.17/17:30

 

LISTOPAD

Dzień wolny od pracy – 02.11.2017(czwartek)

Dzień wolny od pracy – 03.11.2017 (piątek)

Święto Niepodległości 10.11.17/10:00

 

 

GRUDZIEŃ

Wywiadówka 07.12.17/17:30

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.17. – 31.12.17

 

STYCZEŃ

Spotkanie z Rodzicami – zwłaszcza z rodzicami dzieci, które zagrożone

są otrzymaniem oceny niedostatecznej na półrocze 04.01.18/17:30

 

 

LUTY

Ostateczne wystawianie ocen – za pierwszy semestr 05.02.18/11:30

Klasyfikacja śródroczna (półrocze) 08.02.18/15:30

Ferie Zimowe – 12.02.18. – 25.02.18

Posiedzenie podsumowujące działalność placówki za półrocze 12.02.18/15:30

 

MARZEC

Wywiadówka (za I półrocze) 01.03.18/17:30

Rekolekcje wielkopostne – 26-27.03.2018

Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03.18. – 03.04.18

 

 

KWIECIEŃ

Wywiadówka 12.04.18/17:30

Egzaminy gimnazjalne (środa, czwartek, piątek) 18.04.18 – 20.04.18

Część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 18.04.18/9:00

z zakresu języka polskiego 18.04.18/11:00

Część matematyczno – przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych 19.04.18/9:00

z zakresu matematyki 19.04.18/11:00

Język obcy nowożytny

Na poziomie podstawowym 20.04.18/9:00

Na poziomie rozszerzonym 20.04.18/11:00

 

Dni otwarte szkoły – 21.04.18/10:00-13:00 oraz 27.04.18/16:00-19:00

Święto Konstytucji 3 maja w ramach zajęć dydaktycznych (4 godzina lek.) 30.04.18/11:00

 

MAJ

Dzień wolny od pracy 02.05.18

Dzień wolny od pracy 04.05.18

Spotkanie z Rodzicami – zwłaszcza z rodzicami dzieci, które zagrożone

są otrzymaniem oceny niedostatecznej na półrocze 10.05.18/17:30

Badanie Kompetencji dla Klas II:

Historia, WOS 9.05.18

Język polski 9.05.18

Przedmioty przyrodnicze 10.05.18

Matematyka 10.05.18

Język angielski (rozszerzony) – 11.05.18

Język niemiecki (podstawowy) – 11.05.18

Klasy III gimnazjum i I Liceum wyjście lub zajęcia według odrębnego podziału godzin.

Szczegółowy harmonogram badania wg odrębnego planu.

 

CZERWIEC

Ostateczne wystawianie ocen – za drugi semestr 11.06.18/11:30

Dzień wolny od pracy 01.06.18

Klasyfikacja roczna 14.06.18/15:30

Uroczysta Gala z okazji zakończenia roku szkolnego, pożegnanie klas III *dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 22.06.18 – 9:00

Ferie letnie 23.06.18. – 31.08.18

Posiedzenie podsumowujące roczną działalność placówki 26.06.18/9:00

Kalendarium 2017/2018 – plik do pobrania

 

 

 

Data aktualizacj: 03.10.2018