Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów

im.św. Stanisława Kostki

Czas rozpoczęcia roku, zakończenia, ferie

Lp. Temat Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 03.09.2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018-31.12.2018
3. Ferie zimowe 14.01.2019-27.01.2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019-23.04.2019
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019
6. Ferie letnie 22.06.2019

 Uroczystości  szkolne oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp. Temat Termin
1.         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
2.         Święto Patrona Szkoły i Dzień sportu 20.09.2018 ( czwartek)
3.         Dzień Edukacji Narodowej- wybory do Samorządu Uczniowskiego 15.10.2018 ( poniedziałek)
4.         Dzień wolny od pracy 02.11.2018 ( piątek)
5.         Święto Niepodległości Szczegóły Uroczystości zostaną podane w osobnym komunikacie
6.         Dni otwarte szkoły 29.03.2019 (piatek) godz 15:00-18:30
7.         Rekolekcje wielkopostne 16, 17.04.2019
8.         Egzaminy gimnazjalne 10.04.2019-12.04.2019
9.         Dzień wolny od pracy 29.04.2019, 30.04.2019. 02.05.2019
10.     Święto Konstytucji 3 maja w ramach zajęć dydaktycznych 06.05.2019
11.     Uroczysta Gala z okazji zakończenia roku szkolnego/pożegnanie klas III 19.06.2019
12.     Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019

Rady Pedagogiczne ( klasyfikacyjne, szkoleniowe, podsumowujące)

Miesiąc Rady Pedagogiczne
 klasyfikacyjne 

( inne wynikające z bieżącej pracy szkoły)

                  Szkoleniowe              Podsumowujące
Sierpień       2018 31.08.2018 29.08-30.08.2018- czas Spotkań RP
Wrzesień     2018 12.09- plan pracy szkoły
Październik 2018
Listopad      2018 08.11.2018
Grudzień    2018 13.12.2018
Styczeń       2019 10.01.2019- klasyfikacja 31.01.2019
Luty             2019
Marzec       2019 07.03.2019
Kwiecień    2019 04.04.2019
Maj             2019 09.05.2018
Czerwiec    2019 13.06.2019- klasyfikacja 24,25,26.06.2019 podsumowanie II półrocze

 Ostateczne wystawianie ocen

Lp. Temat Termin
1.         Za pierwsze półrocze 07.01.2019 do godz. 11.30
2.         Za drugie półrocze 10.06.2019 do godz. 11.30

 Spotkania z Rodzicami

Lp. Temat Termin
1. Spotkanie Rozpoczynające rok szkolny 2018/2019 13.09.2018
2. Informacja o ocenach cząstkowych/ zachowaniu/sprawy bieżące 08.11.2018
3. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen z zachowania 13.12.2018
4. Informacja o ocenach uzyskanych za pierwsze półrocze 31.01.2019
5. Informacja o ocenach cząstkowych/ zachowaniu/sprawy bieżące 07.03.2019
6. Informacja o ocenach cząstkowych/ zachowaniu/sprawy bieżące 04.04.2019
7. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen z zachowania 09.05.2019

 EGZAMINY PRÓBNE DLA KLAS III

Według harmonogramu ustalonego przez OPERON.
Klasy  I i II  Liceum uczą się według stałego  podziału godzin

EGZAMIN GIMNAZJALNY

część humanistyczna10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

część matematyczno-przyrodnicza11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
z zakresu matematyki – godz. 11.00

język obcy nowożytny12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9.00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

MATURY PRÓBNE KLASY II LO

L.p. Temat termin
1. Język polski

matematyka

14.05.2019 ( wt)
2. Język obcy

Przedmiot rozszerzony ( jeden do wyboru)

15.09.2019 (śr)

Szczegółowy harmonogram badania wg odrębnego planu.   Klasy III gimnazjum i I LO uczą się wg stałego planu lekcji

Pobierz Kalendarz w pdf

 

 

Data aktualizacji: 04-01-2019 r.