Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

 Czas rozpoczęcia roku, zakończenia, ferie

Lp.

Temat

Termin

1.        

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

02.09.2019

2.        

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018-31.12.2019

3.        

Ferie zimowe

27.01-09.02.2020

4.        

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04-14.04.2020

5.        

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

24.04.2020

6.        

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.06.2020

7.        

Ferie letnie

27.06-31.08.2020

Uroczystości szkolne oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp.

Temat

Termin

1.        

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

2.        

Święto Patrona Szkoły, Ślubowanie i Dzień sportu

24.09.2020 ( wtorek)

3.        

Dzień Edukacji Narodowej- wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2019 ( poniedziałek)

4.        

Dzień wolny od pracy

31.10.2019 ( czwartek)

5.        

Święto Niepodległości

Szczegóły Uroczystości zostaną podane w osobnym komunikacie

6.        

Dni otwarte szkoły

*daty zostaną podane w późniejszym terminie

7.        

Rekolekcje wielkopostne

7-8. 04.2020 ( wtorek, środa)

8.        

Egzamin maturalny

04.05-22.05.2020

9.        

Dzień wolny od pracy

02-03.01.2020 ( czwartek, piątek)

10.    

Dni wolne dla klas I i II ( matura klas III)

4,5,6 maja 2020 ( poniedziałek, wtorek, środa)

11.    

Dzień wolny od pracy

12.06.2020 ( piątek)

12.    

Uroczysta Gala z okazji zakończenia roku szkolnego

*data zostanie podana w późniejszym terminie

13.    

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Ostateczne wystawianie ocen

Lp.

Temat

Termin

1.        

Za pierwsze półrocze

20.01.2020 do godz. 11.30

2.        

Za drugie półrocze

15.06.2020 do godz. 11.30

Spotkania z Rodzicami

Lp.

Temat

Termin

1.

Spotkanie Rozpoczynające rok szkolny 2019/2020

12.09.2019

3.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen z zachowania

12.12.2019

4.

Informacja o ocenach cząstkowych/ zachowaniu/sprawy bieżące/informacje dla maturzystów

19.03.2020

5.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen z zachowania

14.05.2020

MATURY KLASY III

Według harmonogramu ustalonego przez OPERON. Klasy  I i II   uczą się według stałego  podziału godzin

Część pisemna
4 maja 2020r. ( poniedziałek)
Język polskipp* – godz. 9.00
Język polski- pr*- godz. 14.00
5 maja 2020 (wtorek)
Matematyka- pp  godz. 9.00
6 maja 2020 ( środa)
Język angielski- pp  godz. 9.00
Język angielski- pr- godz. 14.00

*pp- poziom podstawowy

* pr- poziom  rozszerzony

 

część ustna egzamin przeprowadzony będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zespół Egzaminacyjny

*** język polski ( od 7 do 22 maja 2020/ oprócz 10 i 17 maja), *** języki obce ( od 4 do 22 maja 2020/oprócz 10 i 17 maja)

PRÓBNE MATURY KLASY II LO

L.p.

Temat

termin

1.

Język polski, matematyka

25.05.2019 ( pn)

2.

Język obcy Przedmiot rozszerzony ( jeden do wyboru)

26.05.2019 (wt)

Szczegółowy harmonogram badania wg odrębnego planu.   Klasy I LO uczą się wg stałego planu lekcji

Data aktualizacji 24-09-2019 r.