Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły

Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły (BRiPS) wspiera realizację misji KOSTKI, koncentrując swoje działania w kilku obszarach, przede wszystkim tworzenia strategii rozwoju szkoły oraz promocji jej działań. Zadania realizowane przez zespół BRiPSu służą podnoszeniu jakości pracy szkoły, kreowaniu i utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej i upowszechnianiu jej osiągnięć w lokalnych środkach społecznej komunikacji oraz w Internecie.

 

Główne cele i  działania BRiPS:

  1. Opracowywanie strategii rozwoju szkoły oraz wyznaczanie kierunków/priorytetów działania na dany rok szkolny.
  2. Zbieranie informacji o wszelkich działaniach prowadzonych przez kadrę Kostki oraz ich integrowanie i włączanie w program rozwoju szkoły.
  3. Dbanie o spójną promocję działań Kostki we wszystkich obszarach działania.
  4. Podejmowanie współpracy z darczyńcami KOSTKI.
  5. Koordynowanie realizowanych na terenie szkoły przedsięwzięć (projektów, imprez).
  6. Koordynowanie współpracy z rodzicami uczniów oraz absolwentami KOSTKI.
  7. Koordynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej, w tym przygotowywanie i realizacja projektów grantowych.

Zapraszamy do poznania zespołu naszego BRiPSu oraz informacji o dotychczas przeprowadzonych w szkole inwestycjach.