Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy,

inteligencję, znajomość świata i ludzi,a także umiejętność panowania nad sobą,

osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II

IMG_3475