Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w szkolnym konkursie pt.: „Spotkajmy się
w Śródziemiu”. Konkurs przeznaczony jest dla fanów prozy Tolkiena. Uczestników
obowiązuje znajomość wszystkich tomów „Władcy Pierścieni” oraz biografii autora.

Regulamin:
Adresaci konkursu: Uczniowie KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki w Krakowie
Cele konkursu:
» popularyzacja czytelnictwa,
» doskonalenie umiejętności językowych
ORGANIZACJA:
1. Zapisy uczniów chętnych do udziału w konkursie przyjmuje p. Iga Szwajkosz do dnia
26.03.2021r. (kontakt przez Librus lub mailowo)
2. Konkurs ma charakter testu.
Termin:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29.03.2021 r. o godz. 16:00 w formie
elektronicznej.
Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.