Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w szkolnym konkursie „Booktalking, czyli pięć minut
o książce”. Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani
recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki
sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktalking to
również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania
dla przyjemności.

Adresaci konkursu: Uczniowie KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki w Krakowie

Cele konkursu:
» popularyzacja czytelnictwa,
» doskonalenie umiejętności językowych,
» zmierzenie się ze sztuką autoprezentacji.

Termin:
Konkurs trwa do 29.03.2021 r.

Warunki uczestnictwa:
» zadaniem każdego uczestnika jest prezentacja książki metodą booktalkingu
» rodzaj i gatunek prezentowanej literatury dowolny
» czas filmu max 5 minut (w trakcie prezentacji uczestnik może wykorzystywać:
rekwizyty, podkład muzyczny)
» film należy przesłać na adres: [email protected]

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Nagrody:
Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych filmów.