Serdecznie gratulujemy uczniom, którym przyznane zostało Stypendium Prezesa Rady Ministrów!
Są to: Piotr Góra, uczeń klasy 3Cg oraz Szymon Pająk, uczeń
klasy 2C.
To wyróżnienie to wynik wieloletniej, systematycznej nauki i ciągłego doskonalenia się.
Dziękujemy także nauczycielom, którzy nieustannie wspierają i towarzyszą uczniom w procesie kształcenia i edukacji.