W minioną sobotę połączone siły uczniów i rodziców rozpoczęły porządkowanie szkolnego ogrodu KOSTKI. Kilka godzin wytężonej pracy przyniosło niesamowite efekty! Wspaniały zespół naszych ogrodników sprawił, że znów wokół szkoły robi się pięknie, a za jakiś czas będziemy mogli cieszyć się ponownie pysznymi zbiorami. Niektórzy nawet stworzyli imienne grządki!

Dziękujemy Pani Profesor Elżbiecie Fydzie za koordynację akcji i stały nadzór nad tym zielonym zakątkiem, Radzie Rodziców za zakup potrzebnego sprzętu, ziemi
i nawozu. Szczególne podziękowania należą się wszystkim uczniom, ich rodzeństwu i rodzicom, którzy poświęcili swój czas i nie bacząc na odciski na dłoniach skutecznie odchwaścili połowę ogrodu.

21 maja dogrywka! Zapraszamy do włączania się w tę wspólną akcję – chętnych prosimy o kontakt z prof. Fydą.