Nowy rok kalendarzowy przynosi nowe inicjatywy. Szkoły jezuickie w Polsce postanowiły połączyć siły, lepiej się poznać, wymieniać doświadczeniami i realizować wspólne projekty. 4 stycznia 2021 roku spotkali się nauczyciele naszych szkół z Gdyni, Nowego Sącza i Krakowa by rozpocząć budowanie sieci polskich szkół jezuickich. Rozmawialiśmy o naszych potrzebach
i możliwościach, rozważaliśmy w jakich szkoleniach i warsztatach chcielibyśmy brać udział, o czym w grupach przedmiotowych dyskutować. Po feriach przystąpimy do realizacji pierwszych zaplanowanych międzyszkolnych działań.

5 stycznia 2021 odbyło się natomiast spotkanie uczniów naszych szkół, którzy chcieliby brać udział w turnieju debat oksfordzkich. Omówiliśmy zasady turnieju, wspólnie wygenerowaliśmy pomysły na tematy naszych debat. Szkoły przystępują teraz do zebrania drużyn i wytypowania sędziów. Już pod koniec stycznia zaprosimy do kibicowania poszczególnym drużynom
w ich dyskusyjnych zmaganiach.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Jezuitów w Gdyni oraz Jezuickiemu Centrum Edukacji w Nowym Sączu za wspaniałe spotkania
i owocną współpracę!

Agnieszka Baran, Agnieszka Kubas- Chmielowska, Iwona Pasławska- Smęder