W dniu 15.12.2020 jedna z naszych klas biologiczno-chemicznych miała okazję wziąć udział w ciekawym wykładzie organizowanym przez Uniwesytet Jagielloński. Zapraszamy do zapoznania się z dwoma relacjami oraz galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 

„15 grudnia 2020 roku o godzinie 13.30 mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie online prowadzonym przez Panią profesor Katarzynę Hąc- Wydro z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wykład dotyczył wielu zagadnień związanych z chemią i naturą. Pani profesor wielokrotnie nawiązywała do związku między zrównoważonym działaniem chemików, mający na celu rozwój technologiczny uwzględniający ochronę środowiska naturalnego. Jednym z elementów wykładu było nawiązanie do pojęcia zrównoważonej mody. Słuchacze mieli okazję oddać się rozważaniom, których myślą przewodnią było pytanie, czy zjawisko zrównoważenia w pojęciu mody, nowych trendów w dzisiejszych czasach jest uzasadnione.

Całe spotkanie trwało zaledwie 40 minut ale i w tak względnie krótkim czasie Pani profesor Hąc- Wydro zawarła wszystkie najważniejsze informacje będące niezbędnymi podczas wykładu.

Pod koniec wszyscy słuchacze zostali poinformowani o powstaniu nowego kierunku na wydziale chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Chemii zrównoważonego rozwoju” oraz mieli okazję poznać jego ogólny zarys, tryb nauczania.

Uważam, że wykład był bardzo ciekawy, dosyć nieszablonowy, co jedynie podkreśliło jego wyjątkowość i ważność w kontekście ekologiczno-chemicznym.”

Uczennica klasy II Bg

„Dnia 15 grudnia mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie organizowanym przez UJ, prowadzonym przez prof. Hąc- Wydro. Dotyczył chemii zrównoważonej, czyli zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Wykład nosił tytuł: ,,Woda zrównoważona, zrównoważona moda. O chemii zrównoważonego rozwoju.”

Prof. Hąc- Wydro zaczęła od wyjaśnienia, na czym polega zrównoważony rozwój. Polega on na zapewnieniu możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb obecnych pokoleń, nie wykluczając jednak możliwości zaspokojenia potrzeb przez następne pokolenia. Bardzo ważne jest, aby zapewnić możliwość zaspokojenia potrzeb bez uszczerbku na środowisku, ekonomii oraz społeczności.

Ciekawe były postanowienia Agendy 2030, czyli dokumentu spisanego w 2015 roku przez ONZ, który omawiała prowadząca wykład, wymieniając następujące  elementy programu:

 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i wolna praca
 • Innowacyjność, przemysł i infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie kultury
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów

Potem Pani prof. skupiła się na znaczeniu wody w naszym życiu. Podkreślała, że woda niezbędna jest nie tylko w życiu człowieka, ale również z punktu widzenia gospodarki. Opisywała również, jak poszczególne firmy w oparciu o zrównoważony rozwój starają się poprawić jakość wody.

Kiedy opisana została woda zrównoważona oraz akcje mające na celu jej uzyskanie, prelegentka przeszła do tematu zrównoważonej mody. Zwróciła uwagę na to, że w przeciwieństwie do innych gałęzi gospodarki, przemysł modowy jest jednym z tych, które najtrudniej radzą sobie z funkcjonowaniem w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
Z wykładu można było dowiedzieć się, że przemysł modowy zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o skalę szkód wyrządzanych środowisku. Z tego powodu w 2019 roku powołano Sojusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonej Mody, który ma przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sektorze mody.

Następnie opisana została chemia zrównoważona. Jej głównym zadaniem jest dbanie o środowisko poprzez usuwanie zanieczyszczeń, informowanie producentów
o jakości wytwarzanego przez nich produktu oraz jego wpływu na środowisko, a także informowanie konsumentów o tym, jaki wpływ na środowisko ma wpływ tego, co kupują.

Wykład był bardzo ciekawy. Prowadzony w miłej i luźnej atmosferze stanowił pewną odmianę zajęć dodatkowych z chemii.”

Uczeń klasy II Bg