Szanowni Państwo,

od 10 września czynna będzie stołówka „U Stasia”. Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z przygotowaywanych w naszej szkole obiadów. Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego zmieniły się zasady ich wydawania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wszystkie aktualne informację dotyczące funkcjonowania stołówki oraz aktualne menu znajduję się w zakładce stołówka.

Informacje:

  1. Deklaracje korzystania ze stołówki, na kolejne miesiące, będą wydawane w SEKRETARIACIE UCZNIA LUB MOŻNA WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ od 20 dnia każdego miesiąca.
  2. ZWROT UZUPEŁNIONEJ DEKLARACJI NA NASTĘPNY MIESIĄC NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU UCZNIA NAJPÓŹNIEJ DO OSTATNIEGO DNIA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.
  3. PŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY UIŚCIĆ Z GÓRY DO KAŻDEGO PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA.
  4. Obiad będzie wydawany tylko z uzupełnioną deklaracją i dołączonym potwierdzeniem wpłaty, w innym wypadku obiad nie będzie wydany.
  5. Wpłaty można uiszczać gotówką (w sekretariacie ucznia) lub przelewem bankowym na numer rachunku: 87 1240 4650 1111 0010 6978 2014 ( Pekao Bank Polski S.A)
  6. Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać do 07.09.2018
  7. Cena obiadu dla ucznia wynosi 9,00 zł. ( zupa + II danie + kompot).
  8. Obiad można odwołać w sytuacji długotrwałej absencji dziecka w szkole powyżej 5 dni, w każdym innym przypadku obiad można odebrać osobiście do godz.14.00 (na wynos).
  9. W trakcie miesiąca nie ma możliwości dokupienia obiadu jednorazowego, jedynie uzupełniona deklaracja na dany miesiąc i potwierdzenie wpłaty jest dokumentem upoważniajacym do wydania obiadu.
  10. Przy złożeniu pierwszej deklaracji w miesiącu wrześniu 2018 r uprzejmie prosimy o zadeklarowanie chęci korzystania z obiadów do końca stycznia 2019 roku, tylko informacyjnie co pozwoli nam ustalić ilość spożywanych obiadów przez uczniów w pierwszym semestrze.