Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria dla absolwentów gimnazjów

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

– aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

– szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.

– ocena z matematyki – max. 18 pkt.

– ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.

– ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Punkty za egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt.

– wynik z języka polskiego – max. 20 pkt.

– wynik z historii i wos – max. 20 pkt.

– wynik z matematyki – max. 20 pkt.

– wynik z przedmiotów przyrodniczych – max. 20 pkt.

– wynik z języka obcego (poziom podstawowy) – max. 20 pkt.

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

– aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

– szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.

– ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.

– ocena z matematyki – max. 18 pkt.

– ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.

– ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.

– wynik z języka polskiego – max. 35 pkt.

– wynik z matematyki – max. 35 pkt.

– wynik z języka obcego – max. 30 pkt.