Wymiany międzynarodowe

Wymiana – wartość dodana,
czyli kilka słów o tym jak obcy stają się przyjaciółmi

Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca i przynosząca wiele wymiernych korzyści forma nauki.  Pozwala przełamywać stereotypy, uczy tolerancji, otwiera na świat, stwarza optymalne warunki do nauki języka obcego, a nade wszystko zbliża.

Uczniowie naszej szkoły mieli do tej pory możliwość udziału w wymianach:

ze szkołą Sankt Benno- Gymnasium w Dreźnie (Niemcy),

ze szkołą Stanislas College w Delft (Holandia).

Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczynamy realizację programu wymian z Boston College High School (Boston, Stany Zjednoczone).

Ponadto w ramach międzynarodowego projektu „Play Seriously, Learn Playfully” nasi uczniowie biorą udział w wymianach uczniowskich ze szkołami na Węgrzech, w Hiszpanii i Danii.