Współpraca krajowa i międzynarodowa

Od początku swojego powstania KOSTKA stara się aktywnie działać zarówno w swoim środowisku lokalnym, jak i podejmować szereg aktywności realizowanych we współpracy z osobami i instytucjami z kraju i zagranicy. Możemy poszczycić się wieloma wspaniałymi inicjatywami, między innymi takimi jak: coroczne wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z mieszkańcami osiedla Na Kozłówku w ramach „Patriotycznego Śpiewania”, uroczyste spotkania Wigilijne i Noworoczne dla najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy, wielkie święto kostkowych i zaprzyjaźnionych z Kostką rodzin podczas „Pikniku Rodzinnego”.

Grono naszych przyjaciół nie tylko z Krakowa czy Polski, ale wręcz całego świata nieustannie powiększa się. Corocznie przedstawiciele różnych krajów, instytucji, zawodów – odwiedzają naszą szkołę. Wiele wspaniałych osób swoją modlitwą, dzieleniem się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocą rzeczową czy finansową wspiera nas w budowaniu KOSTKI i dbaniu o wszechstronny rozwój uczniów, za co nieustannie przekazujemy im gorące słowa DZIĘKUJEMY!

 

Dążąc do stałego rozwoju naszych uczniów, kadry jak i samej szkoły podejmujemy się także realizacji krajowych i międzynarodowych projektów oraz rozpoczęliśmy organizację wymian międzynarodowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem podejmowanych przez nas działań w ramach współpracy krajowej i zagranicznej:

Goście w KOSTCE

Letni kurs języka angielskiego w Waszyngtonie

Projekty krajowe i międzynarodowe

Wymiany międzynarodowe